Vestlandshus: Endelig hjemme
  • Eikerveien 38B
  • 3340 Åmot
Falketind
Høgflya
Bladet
Skåla
Sukkertoppen
Tua
Snonipa
Gaustatoppen
Eggen
Melderskin
Haukefjellet
Storhornet
Kalskråtind
Saksa
Hornelen
Okshornet
Veslepiggen
Kniven
Hellandshornet
Blåfjellet
Festøykollen
Koppefjellet
Lauparen
Sandshornet
Saudehornet
Straumshornet
Tårnet
Bjørkehornet
Karitinden
Mohns topp
Slotthø
Storhøa
Skarstinden
Tronsfjellet